470.000 
400.000 
-29%
170.000  120.000 
-27%
-27%
150.000  110.000 

Thực phẩm dinh dưỡng

Sữa bột Ensure High Protein Powder-771g

750.000 
-23%
180.000 
60.000 
-20%

Thực phẩm dinh dưỡng

Bột ăn dặm Gerber vị gạo

150.000  120.000 
-30%
100.000  70.000