Bộ rửa mũi Sinus Rinse 100 Premixed packets

360.000 

  • Gồm 100 gói muối
  • Không chứa chất bảo
  • Hỗn hợp cân bằng độ pH
  • Xuất xứ: Neilmed (Mỹ)