Bộ rửa mũi Sinus Rinse 5 Premixed packets

250.000 

Không chứa chất bảo
Hỗn hợp cân bằng độ pH