Enfamil Expecta DHA and Multivitamin

560.000  450.000 

  • Hỗn hợp đa vitamin
  • Gồm Choline và DHA
  • Phát triển não bộ
  • Hỗ trợ sức khỏe xương