Xe đạp 3 bánh bập bênh Fisher-Price R6153 Rock, Roll ’n Ride Trike

2.600.000  1.950.000